We wrześniu zostało zrealizowane 3000 zlecenie transportowe w historii firmy. To ogromny sukces i zasługa całego zespołu.