W lipcu, czyli 5️-tym miesiącu działalności operacyjnej, przekroczyliśmy 2 miliony przychodów i zrealizowaliśmy ponad 660 zleceń transportowych dla naszych Klientów.